MFB HITELPROGRAMOK FORGÓESZKÖZ-BESZERZÉS CÉLRA

Olyan Forint alapú, kedvezményes kamatozású, forgóeszköz finanszírozására szolgáló hitel , amely az alkalmas Mikro-és Kisvállalkozások forgóeszköz igényeinek finanszírozása. Az Ügyfél a kölcsönt kizárólag gazdasági tevékenységéhez szükséges forgóeszközök beszerzésére fordíthatja. Forgóeszköznek minősül minden olyan, a gazdálkodó szervezetek vagyonmérlegének eszközoldalán nyilvántartott eszközök, amelyek egy termelési ciklus során jellemzően elhasználódnak vagy értékük teljes egészében az előállított új termék részévé válik.

 

IGÉNYELHETŐ HITELÖSSZEG
Maximum 100, 000,000,- Forint*
HITEL DEVIZANEME
Forint alapú
HITEL KAMATA
3,71%*
HITEL FUTAMIDEJE
minimum 12 hónap
maximum 72 hónap
HITEL TÜRELMI IDEJE
12 hónap

HITEL ÖNEREJE
A Hitel folyósíthatóságához elvárt önerő beruházás teljes megvalósítási költségének legalább 10%-a, amelynek addigi vagy jövőbeli felhasználását a Kedvezményezett legkésőbb a hitel folyósításakor köteles igazolni (pl. szerződéssel).

BERUHÁZÁS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK HELYE
Magyarország teljes területén, valósítható meg a beruházás, akár a cég székhelyétől eltérő telephelyen.

A részletes Termék Tájékoztatót, a hatályos Hirdetményt, a hiteligényléshez kapcsolódó dokumentumokat és nyilatkozatokat a “Dokumentumok” menüben találja.