ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK BERUHÁZÁSI CÉLRA

Olyan Forint alapú, kedvezményes kamatozású, éven túli lejáratú hitel, melynek célja az alkalmas Mikro-és Kisvállalkozások beruházási igényeinek finanszírozása, saját forrás igénybevétele mellett. Az Ügyfél a kölcsönt kizárólag a Hitelszerződésben meghatározott beruházási célra fordíthatja. Beruházási célnak minősül a tevékenységbővítés, az immateriális javak és tárgyi eszközök vásárlása, létesítése, felújítása és/vagy korszerűsítése, továbbá az új gépek, berendezések, vásárlása, kapacitásbővítés és egyéb hasonló fejlesztések.

IGÉNYELHETŐ HITELÖSSZEG
Maximum 100,000,000,- Forint
HITEL DEVIZANEME
Forint alapú.
HITEL KAMATA
3,70% *változó
HITEL FUTAMIDEJE
minimum 12 hónap
maximum 120 hónap
HITEL TÜRELMI IDEJE
maximum 24 hónap

HITEL FELHASZNÁLÁSI IDEJE

A hitelfelvevő a hitel folyósításától számított 60 napon belül köteles megkezdeni és a hitelszerződés megkötését követő 24 hónapon belül befejezni, amely határidő indokolt esetben további 6 hónappal meghosszabbítható.

HITEL ÖNEREJE

A Hitel folyósíthatóságához elvárt önerő beruházás teljes megvalósítási költségének legalább 10%-a, amelynek addigi vagy jövőbeli felhasználását a Kedvezményezett legkésőbb a hitel folyósításakor köteles igazolni (pl. szerződéssel).

BERUHÁZÁS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK HELYE

Magyarország teljes területén,  valósítható meg a beruházás, akár a cég székhelyétől eltérő telephelyen.

A részletes Termék Tájékoztatót, a hatályos Hirdetményt, a hiteligényléshez kapcsolódó dokumentumokat és nyilatkozatokat a “Dokumentumok” menüben találja.