Miért számít kimagaslónak a Széchenyi Mikrohitel Max?

 • rendkívül kedvező finanszírozási forma
 • alacsony nettó kamat: fix 1 %/év
 • széles körű felhasználhatóság

A Széchenyi Mikrohitel 2021. szeptemberi bevezetésével a gazdaság újraindítása és élénkítése, valamint a hazai mikrovállalkozások versenyképességének növelése egy újabb eszközzel vált megvalósíthatóvá.

A Széchenyi Kártya Program keretében a Széchenyi Mikrohitel MAX  Konstrukcióban nyújtott hitelekhez biztosított kamattámogatás célja, hogy a vállalkozók által fizetett nettó ügyleti kamat éves szinten ne haladja meg az éves 1 %-os mértéket.

Miért nálunk igényelje?

Az MGV Zrt. szolgáltatásként tekint a hitelre. Arra törekszünk, hogy Ügyfeleink ne csak a végeredménnyel, hanem magával a folyamattal is elégedettek legyenek.

Az MGV Zrt. a mikro, kis- és középvállalkozások finanszírozási igényeire, azon belül a beruházásokra, ingatlan-finanszírozásra, eszközvásárlásra  illetve készlet-finanszírozásra koncentrál. E területen jelentős tapasztalattal, gyakorlattal rendelkezünk.

Gyorsan felismerjük és megértjük az Ügyfelek problémáit, kialakult helyzetüket, azok okait és prioritásaikat amikor hitelért folyamodnak.

Együtt gondolkodunk  az Ügyféllel és minden esetben megoldást keresünk számukra.

Bővebb információért kérjen Tőlünk visszahívást – szaktanácsadóink segítenek!

Kérjen visszahívást kollégánktól! Munkatársunk 48 órán belül felkeresi Önt.

  Mi a Széchenyi Mikrohitel MAX! célja?

  A Széchenyi Mikrohitel Max speciálisan a mikro- és kisvállalkozások fejlődését segítő Széchenyi Kártya konstrukció.

  Célja:

  • biztosítani a vállalati működés fenntartásához, fejlődéséhez szükséges forrásokat,
  • lehetővé tenni a vállalkozások beruházási elképzeléseinek megvalósítását,
  • segíteni a cégek likviditási helyzetének stabilizálását,
  • továbbá segíteni a normál üzletmenet fenntartását, és a jövőbeli növekedés lehetőségeinek biztosítását.
  • a vállalkozások fejlesztéseinek, beruházásainak megfelelő formában, hosszú távon történő finanszírozása, ez által a beruházási kedv ösztönzése, a vállalkozások versenyképességének fenntartása, javítása.

  A Konstrukció keretében csak olyan beruházás, ill. hitelkiváltás finanszírozása lehetséges, ahol a beruházás tárgya egyértelműen kapcsolódik a Vállalkozás által végzett, vagy üzleti tervében szerepeltetett, jövőben  végezni kívánt tevékenységéhez.

  A hitel széleskörűen felhasználható beruházások megvalósítására, valamint korábbi beruházási hitel, illetve lízing kiváltására.

  Kik igényelhetik a Széchenyi Mikrohitel MAX Konstrukciót?

  Nem agrárhitel esetén: 

  Olyan KKV. tv. szerinti mikro- és kisvállalkozások, amelyek egyéni vállalkozóként vagy egyéni cégként, kkt, bt, kft. vagy rt., szövetkezet formájában vagy „egyéb vállalkozásként” (egyéni ügyvéd, ügyvédi iroda, közjegyzői iroda, közjegyző, végrehajtói iroda, egyéni szabadalmi ügyvivő, magán állatorvos) működnek.

  Agrárhitel esetén: 

  Olyan KKV tv. szerinti mikro- és kisvállalkozások, amelyek egyéni vállalkozóként, őstermelőként, erdőbirtokossági társaságként, őstermelők családi gazdaságaként vagy egyéni cégként, kkt, bt, kft. vagy rt., szövetkezet formájában működnek.

  Kezdő vállalkozások is igényelhetik!

  Mire használható fel a Széchenyi Mikrohitel MAX! Konstrukció?

  A hitel széleskörűen felhasználható beruházások megvalósítására, valamint korábbi beruházási hitel, illetve lízing kiváltására. 

  Felhasználható: 

  • immateriális javak beszerzésére,
  • ingatlan építésére, vásárlására, fejlesztésére;
  • új vagy használt gép, berendezés, egyéb tárgyi eszköz beszerzésére
  • gép, tárgyi eszköz fejlesztésére
  • forgóeszközhitel felvételére, de egy hitelügyleten belül legfeljebb a hitelösszeg 20%-a lehet forgóeszközhitel
  • belföldi hitelintézettől vagy pénzügyi vállalkozástól forintban vagy devizában felvett piaci árazás szerint nyújtott, korábbi beruházási hitel vagy pénzügyi lízing kiváltására van lehetőség
  • hitelkiváltásra azzal, hogy a korábbi, kiváltandó beruházási hitel célja meg kell, hogy feleljen a Konstrukció keretében finanszírozható hitelcéloknak

  A Széchenyi Mikrohitel MAX:

  Keretein belül lehetőség van agrár célú és nem agrár célú beruházások finanszírozására.

  Amennyiben a vállalkozás által az Igénylési lapon a hitelügylet cél szerinti TEÁOR kódja az alábbi tevékenységi körök valamelyike, úgy a hitelügylet agrár célú hitelügyletnek minősül:

  1. a) TEÁOR’08 011, 012, 013, 014, 015 (ezen tevékenységek hitelcélként történő megjelölése esetén a Vállalkozás- priorizációs sorrendtől függően- válságtámogatási vagy csekély összegű jogcímű, mezőgazdasági támogatási keretének terhére kapja a támogatást)
  2. b) TEÁOR’08 016, 017, 02, (ezen tevékenységek hitelcélként történő megjelölése esetén a Vállalkozás- priorizációs sorrendtől függően- válságtámogatási vagy csekély összegű jogcímű általános támogatási keretének terhére   kapja a támogatást).

  Nem agár célú hitelügyletnek minősül az ügylet, amennyiben a hitelcél szerinti TEÁOR kódja nem a fentiekben nevesített TEÁOR kódok közé tartozik. Nem agrárcélú hitelügylethez támogatás csak válságtámogatási vagy általános csekély összegű támogatási jogcímen nyújtható.

  A Széchenyi Mikrohitel MAX főbb paraméterei

  Hitelösszeg:     1 millió – 50 millió Ft

  Futamidő: A hitel futamideje minimum 13, maximum 120 hónap.

  Rendelkezésre tartási idő: A rendelkezésre tartási idő maximum 23 hónap.

  Türelmi idő: Türelmi idő minimum a rendelkezésre tartási idővel megegyező, maximum 24 hónap.

  Finanszírozott tevékenység:

  • nem agrár ágazathoz köthető (a Széchenyi Mikrohitel Konstrukció agrár céljainál nevesített jogosulti TEÁOR-on kívüli finanszírozható (nem kizárt) tevékenységek lehetségesek)

  • csak agrár ágazathoz köthető

   TEÁOR’08 011, 012, 013, 014, 015 agrár jogcím

    TEÁOR’08 016, 017, 02 általános támogatási jogcím.

  Nettó ügyleti kamat: fix, évi 1 %

  Nettó kezelési költség: 2,80 % / év

  Folyósítási jutalék: 15 ezer Ft / folyósítás

  Szerződéskötési díj: egyszeri 1 %, de min. 200 ezer Ft (a szerződött hitelösszegre vetítve), megfizetése szerződéskötéskor vagy annak hatályba lépésekor esedékes.

  A futamidő alatt rendszeresen fizetendő hiteldíj ügyleti kamatból és kamat módjára számítandó kezelési költségből áll.

  Kamattámogatás mértéke: évi 9,14 %

  Széchenyi Mikrohitel MAX!

  Hitelkalkulátor

  Kérjen visszahívást kollégánktól!

  Lépjen kapcsolatba kollégáinkkal! Küldje be az adatait, és rövidesen kapcsolatba lépünk Önnel.

  Információ a biztosítékok köréről

  • ingatlan fedezet az ügyletekben minden esetben elvárt és kötelező
  • készfizető kezességek – az ügyletben érintett cégtulajdonosok, fedezetnyújtók
  • óvadék – törlesztési biztosíték, a hitelösszeg arányában kerül meghatározásra;
  • azonnali beszedési megbízások – adós és esetleges kezes vállalkozások bankszámláira;
  • vagyonbiztosítás és annak engedményezése a finanszírozó részére
  • intézményi kezességvállalás

  Igényléshez szükséges dokumentumok

  Széchenyi Mikrohitel MAX Konstrukció

  • Működést igazoló dokumentumok (alapító okirat, cégkivonat, adóigazolások)
  • Gazdálkodást igazoló dokumentumok (főkönyvi kivonatok, éves beszámolók, vevő-analitika)
  • Ingatlanfedezetekre vonatkozó dokumentumok
  • Hitelcélt igazoló dokumentumok (adásvételi szerződés, eszközbeszerzés esetén árajánlat/szerződés, önerő igazolás)
  • Hitelkérelmi nyomtatványok

  A benyújtandó dokumentumok kőrét illető részletes tájékoztatásért kéjünk Tőlünk visszahívást – szaktanácsadóink segítenek.

  Széchenyi Mikrohitel GO Szabályzat
  Széchenyi Mikrohitel GO Vállalati Hitel Hirdetmény 2022.01.01-től
  Széchenyi Mikrohitel GO Igénylési lap

  Segítségünkkel a hiteligénylés folyamata gyerekjáték

  A Széchenyi Mikrohitel MAX Konstrukció iránti teljes hitelkérelmet az MGV Zrt.-n keresztül lehet benyújtani.

  A fent említett információ nem teljes körű, kizárólag a tájékoztatást szolgálják, nem minősül ajánlattételnek.

  Lépjen velünk kapcsolatba!

  A megnövekedett érdeklődés miatt a kapcsolatfelvétel ideje megnövekedett, azonban kollégáink igyekeznek mielőbb kapcsolatba lépni Önnel az űrlap kitöltését követően.

    Köszönjük a megértést!