Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket arról, hogy

 • a Bizottság 2022. május 12-i Nyilatkozata szerint „nem hosszabbodik meg a COVID kapcsán hozott állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret időtartama, amelynek vége 2022. június 30.”, illetve arról, hogy
 • folyamatban van a Széchenyi Kártya Program szaktárca általi felülvizsgálata a vonatkozó Korm. határozatban foglaltakkal összhangban, amelynek – illetve az MFB Zrt. által a Programhoz nyújtott refinanszírozási forrás kamatszintjének közeljövőben várható felülvizsgálata –  következtében várhatóan 2022. július 1-től a Széchenyi Mikrohitel Konstrukció kondícióinak módosítására is sor kerül(het).

Tekintettel arra, hogy a Széchenyi Mikrohitel Konstrukcióban részt vevő valamennyi szervezet közös érdeke, hogy az átmeneti támogatási jogcím kivezetése minél zökkenőmentesebben történjen,  a Széchenyi Mikrohitel Konstrukcióban a hitelkérelem befogadását átmenetileg a KAVOSZ felfüggesztette. A termék későbbi igénylésével és annak paramétereivel  kapcsolatban kérjük kövesse oldalunkat.

Köszönettel: MGV Zrt.

Miért számít kimagaslónak a Széchenyi Mikrohitel?

 • rendkívül kedvező finanszírozási forma
 • alacsony nettó kamat: fix 0,5%/év
 • széles körű felhasználhatóság

A Széchényi Mikrohitel 2021. szeptemberi bevezetésével a gazdaság újraindítása és élénkítése, valamint a hazai mikrovállalkozások versenyképességének növelése egy újabb eszközzel vált megvalósíthatóvá. 

A Széchenyi Kártya Program keretében a Széchenyi Mikrohitel GO! Konstrukcióban nyújtott hitelekhez kamattámogatás biztosított. Ennek célja, hogy a vállalkozók által fizetett nettó ügyleti kamat éves szinten nem haladhatja meg a fennálló tőketartozásra vetítve a 0,5%-os mértéket.

Miért nálunk igényelje?

Az MGV Zrt. szolgáltatásként tekint a hitelre. Arra törekszünk, hogy Ügyfeleink ne csak a végeredménnyel, hanem magával a folyamattal is elégedettek legyenek.

Az MGV Zrt. a mikró, kis- és középvállalkozások finanszírozási igényeire azon belül is kifejezetten beruházásokra, ingatlan-finanszírozásra, illetve készlet-finanszírozásra koncentrál, melynek köszönhetően jelentős tapasztalattal, gyakorlattal rendelkezik. Ismeri az Ügyfelek tipikus problémáit, a kialakult helyzetüket, – azok okait és prioritásaikat -, amikor hitelért folyamodnak.

Bővebb információért kérjen Tőlünk visszahívást – szaktanácsadóink segítenek!

Kérjen visszahívást kollégánktól! Munkatársunk 48 órán belül felkeresi Önt.

  Mi a Széchenyi Mikrohitel GO! célja?

  A Széchenyi Mikrohitel Konstrukció célja a gazdaság újraindítása és élénkítése, valamint a hazai mikrovállalkozások versenyképességének növelése, beruházási célú finanszírozási igényeik elősegítése.

  A Széchenyi Mikrohitel célja a vállalkozások fejlesztéseinek, beruházásainak megfelelő formában, hosszú távon történő finanszírozása, ez által a beruházási kedv ösztönzése, a vállalkozások versenyképességének fenntartása, javítása.

  A Konstrukció keretében csak olyan beruházás, ill. hitelkiváltás finanszírozása lehetséges, ahol a beruházás tárgya egyértelműen kapcsolódik a Vállalkozás által végzett, vagy üzleti tervében szerepeltetett végezni kívánt tevékenységéhez.

  A hitel széleskörűen felhasználható beruházások megvalósítására, valamint korábbi beruházási hitel, illetve lízing kiváltására. 

  Kik igényelhetik a Széchenyi Mikrohitel GO Konstrukciót?

  Nem agrárhitel esetén: 

  Olyan KKV. tv. szerinti mikro- és kisvállalkozások, amelyek egyéni vállalkozóként vagy egyéni cégként, kkt, bt, kft. vagy rt., szövetkezet formájában vagy „egyéb vállalkozásként” (egyéni ügyvéd, ügyvédi iroda, közjegyzői iroda, közjegyző, végrehajtói iroda, egyéni szabadalmi ügyvivő, magán állatorvos) működnek.

  Agrárhitel esetén: 

  Olyan KKV tv. szerinti mikro- és kisvállalkozások, amelyek egyéni vállalkozóként, őstermelőként, erdőbirtokossági társaságként, őstermelők családi gazdaságaként vagy egyéni cégként, kkt, bt, kft. vagy rt., szövetkezet formájában működnek.

  Mire használható fel a Széchenyi Mikrohitel GO! Konstrukció?

  A hitel széleskörűen felhasználható beruházások megvalósítására, valamint korábbi beruházási hitel, illetve lízing kiváltására. 

  Felhasználható: 

  • immateriális javak beszerzésére, 
  • ingatlan építésére, vásárlására, fejlesztésére;
  • új vagy használt gép, berendezés, egyéb tárgyi eszköz beszerzésére
  • gép, tárgyi eszköz fejlesztésére azzal, hogy átmeneti jogcímen nyújtott támogatást tartalmazó hitelügylet esetén közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások számára is lehetséges tehergépjármű vásárlás
  • szabad felhasználású forgóeszköz beszerzésére, de egy hitelügyleten belül legfeljebb a hitelösszeg 20%-a lehet szabad felhasználású forgóeszközhitel;
  • hitelkiváltásra azzal, hogy a korábbi, kiváltandó beruházási hitel célja meg kell, hogy feleljen a Konstrukció keretében finanszírozható hitelcéloknak, amelynek vizsgálata és ellenőrzése a finanszírozó pénzügyi intézmény feladata,
  • kizárólag a vállalkozás által belföldi hitelintézettől vagy pénzügyi vállalkozástól forintban vagy devizában felvett piaci árazás szerint nyújtott korábbi beruházási hitel vagy pénzügyi lízing kiváltására van lehetőség azzal, hogy MFB GÚHP, illetve PVRK konstrukció(k) keretében létrejött hitelügyletek kiváltása csak az eredeti hitelnyújtó által lehetséges.

  A Széchenyi Mikrohitel:

  Keretein belül lehetőség van agrár célú és nem agrár célú beruházások finanszírozására.

  Amennyiben a vállalkozás által az Igénylési lapon a hitelügylet cél szerinti TEÁOR kódja az alábbi tevékenységi körök valamelyike, úgy a hitelügylet agrár célú hitelügyletnek minősül:

  1. a) TEÁOR’08 011, 012, 013, 014, 015 (ezen tevékenységek hitelcélként történő megjelölése esetén a Vállalkozás 225 000 euró keretösszegű átmeneti vagy 25 000 euró keretösszegű mezőgazdasági csekély összegű támogatási jogcímen kaphatja a támogatást)
  1. b) TEÁOR’08 016, 017, 02, (ezen tevékenységek hitelcélként történő megjelölése esetén a Vállalkozás 1 800 000 euró keretösszegű átmeneti vagy 200 000 euró (közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások számára 100 000 euró) keretösszegű általános csekély összegű támogatási jogcímen kaphatja a támogatást).

  Nem agár célú hitelügyletnek minősül az ügylet, amennyiben a hitelcél szerinti TEÁOR kódja nem a fentiekben nevesített TEÁOR kódok közé tartozik. Nem agrárcélú hitelügylet csak az 1 800 000 euró keretösszegű átmeneti vagy általános csekély összegű támogatási jogcímen nyújtható.

  Fontos:

  • jövőben nem finanszírozható: megszűnik a személygépjárművek, motorkerékpárok, vízi-és légijárművek finanszírozhatósága a konstrukcióban

  *Hitelkiváltás esetén

  *Nem tekinthető piaci árazás szerint nyújtottnak azon hitelügylet, i) amelyet a KKV a Növekedési Hitelprogramban vett fel, ii) amelyben a kkv közvetlen kamattámogatásban részesült (pl. Széchenyi Kártya Program), iii) amelyet pénzügyi intézmény EU-s forrásból nyújtott (pl. „MFB Pontokon keresztül nyújtott hitelek”), továbbá iv) amelyben a kkv kedvezményes kamatát a hitelnyújtó, illetve refinanszírozó intézmény kamatkiegyenlítése, költségvetési támogatása vagy piacinál kedvezőbb forrásbevonása tette lehetővé (Pl. Eximbank/MFB által refinanszírozott konstrukciók).

  A Széchenyi Mikrohitel főbb paraméterei

  Hitelösszeg:     1 millió – 50 millió Ft

  Futamidő: A hitel futamideje minimum 13, maximum 120 hónap.

  Rendelkezésre tartási idő: A rendelkezésre tartási idő maximum 23 hónap.

  Türelmi idő: Türelmi idő minimum a rendelkezésre tartási idővel megegyező, maximum 24 hónap.

  Finanszírozott tevékenység:

  • nem agrár ágazathoz köthető (a Széchenyi Mikrohitel Konstrukció agrár céljainál nevesített jogosulti TEÁOR-on kívüli finanszírozható (nem kizárt) tevékenységek lehetségesek)

  • csak agrár ágazathoz köthető

   TEÁOR’08 011, 012, 013, 014, 015 agrár jogcím

    TEÁOR’08 016, 017, 02 általános támogatási jogcím.

  Nettó ügyleti kamat: fix, évi 10 %

  A kamat módjára számítandó kezelési költség mértéke: fix évi 0,7%.

  Kezelési költségtámogatás évi 0,7%,

  Nettó kezelési költség: 0 %/év

  Folyósítási jutalék: 15 ezer Ft / folyósítás

  Szerződéskötési díj: egyszeri 1 %, de min. 200 ezer Ft (a szerződött hitelösszegre vetítve), megfizetése szerződéskötéskor vagy annak hatályba lépésekor esedékes.

  A futamidő alatt rendszeresen fizetendő hiteldíj ügyleti kamatból és kamat módjára számítandó kezelési költségből áll.

  Az ügyleti kamat mértéke: fix évi 10 %

  Kamattámogatás mértéke: évi 9,5 %

  Széchenyi Mikrohitel GO!

  Hitelkalkulátor

  Kérjen visszahívást kollégánktól!

  Lépjen kapcsolatba kollégáinkkal! Küldje be az adatait, és rövidesen kapcsolatba lépünk Önnel.

  Információ a biztosítékok köréről

  • ingatlan fedezet minden esetben elvárt és kötelező
  • készfizető kezességek – az ügyletben érintett cégtulajdonosok, fedezetnyújtók
  • óvadék – törlesztési biztosíték, a hitelösszeg arányában kerül meghatározásra;
  • azonnali beszedési megbízások – adós és esetleges kezes vállalkozások bankszámláira;
  • biztosítás – a tárgyi biztosítékokra szükséges;
  • garancia – állami kezességvállalás termékleírás szerint
  • intézményi kezességvállalás

  Igényléshez szükséges dokumentumok

  Széchenyi Mikrohitel Konstrukció

  • Működést igazoló dokumentumok (alapító okirat, cégkivonat, adóigazolások)
  • Gazdálkodást igazoló dokumentumok (főkönyvi kivonatok, éves beszámolók, vevő-analitika)
  • Ingatlanfedezetek
  • Hitelcélt igazoló dokumentumok (adásvételi szerződés, eszközbeszerzés esetén árajánlat/szerződés, önerő igazolás)
  • Hitelkérelmi nyomtatványok
  Széchenyi Mikrohitel GO Szabályzat
  Széchenyi Mikrohitel GO Vállalati Hitel Hirdetmény 2022.01.01-től
  Széchenyi Mikrohitel GO Igénylési lap
  Széchenyi Mikrohitel GO Vállalati Hitel Hirdetmény 2022.11.10-től

  Segítségünkkel a hiteligénylés folyamata gyerekjáték

  A Széchenyi Mikrohitel Konstrukció iránti teljes hitelkérelmet az MGV Zrt.-n keresztül lehet benyújtani.

  A fent említett információ nem teljes körű, kizárólag a tájékoztatást szolgálják, nem minősül ajánlattételnek.

  Lépjen velünk kapcsolatba!

  A megnövekedett érdeklődés miatt a kapcsolatfelvétel ideje megnövekedett, azonban kollégáink igyekeznek mielőbb kapcsolatba lépni Önnel az űrlap kitöltését követően.

    Köszönjük a megértést!