Kapcsolat felvétel

MGV Zrt. honlapján található Info Vonal, illetve a Kapcsolat menüben található elérhetőségek által fogadjuk az Ügyfél megkereséseket. A hitel termékekről hitelreferenseink és partnereink adnak bővebb tájékoztatást, továbbá segítséget nyújtanak a hitel dokumentáció összeállításában, a nyomtatványok kitöltésében.

A hiteligénylés benyújtása

Előminősítést követően, a dokumentum lista alapján összeállított teljes hiteligénylési dokumentáció hitelreferenseink, illetve partnereink közbenjárásával nyújtható be az MGV Zrt. részére. A hiteligényléshez szükséges dokumentáció: Szándéknyilatkozat Minta, Adásvételi Szerződés Minta, Hitelkérelem, Hitelkérelmi Pótlap, Üzleti terv és Hitelkérelmi Nyilatkozatok, amelyek a Nyomtatványok menüből letölthetők.

A hiteligénylés bírálata

A hitelbírálat az MGV Zrt. székhelyén, központilag történik. Eredményéről hitelreferenseink adnak tájékoztatást írásos formában, közvetlenül az Ügyfélnek.

Szerződéskötés

A szerződéskötésre az MGV Zrt. székhelyén kerül sor, a közjegyző, az Ügyfél, hitelreferensünk, illetve partnerünk jelenlétében.

Folyósítási feltételek teljesítése

Jelzálogjog bejegyzés: Az aláírt közjegyző által hitelesített szerződést és a földhivatali bejegyzési kérelmet partnerünk vagy az Ügyfél benyújtja az illetékes földhivatalhoz. A földhivatali bejegyzésről az érkeztetett földhivatali bejegyzési kérelmet és a széljegyes tulajdoni lapot vissza kell juttatni az MGV Zrt. részére. Biztosítás engedményezés: az ügyfél a fedezetként felajánlott biztosítékra megkötött biztosítást az MGV Zrt.-re engedményezteti biztosítójával. Az engedményezésről kapott eredeti dokumentumot és a biztosítási szerződésből egy másolati példányt az Ügyfél eljuttat az MGV Zrt.-nek. Felhatalmazó levél záradékoltatása: az Ügyfél az MGV Zrt. által – a szerződés aláírásakor – az Ügyfél rendelkezésére bocsátott felhatalmazó levelet benyújtja záradékolásra a számlavezető banknak. A záradékolt felhatalmazó levelet az Ügyfél eljuttatja az MGV Zrt. részére. Egyéb folyósítási feltételek teljesítése: az MGV Zrt. által meghatározott egyéb folyósítási feltételek teljesítésének igazolása.
6

Folyósítás

Amennyiben az Ügyfél teljesítette a fent felsorolt feltételeket, sor kerül a hitelösszeg folyósítására az Ügyfél által megadott bankszámlaszámra.

Felhasználási határidő

A kölcsönt kérelmező a beruházást a hitel folyósításától számított 60 napon belül köteles megkezdeni és ezt hitelt érdemlően igazolni köteles az MGV Zrt. felé. A kölcsönt kérelmező köteles a szerződéskötést követő 24 hónapon belül befejezni a beruházást. A beruházás megvalósulását, hitelt érdemlően, dokumentumokkal is alátámasztottan szükséges igazolni.

Törlesztés

Az MGV Zrt. által meghatározott törlesztési nap minden hónap 5. napja. A törlesztés, a havi törlesztő részlet, az MGV Zrt. bankszámlájára történő átutalással valósul meg.

Hogyan segíthetünk a vállalati hitelezésben?

Kérjen visszahívást