Pályázat

MISSZIÓNK

Munkánk elsődleges célja sikerre vinni a vállalkozások és önkormányzatok EU-s forrásokra épülő fejlesztéseit, legyen szó technológiai vagy infrastrukturális beruházásról, innovációmenedzsmentről vagy hatékonyságnövelő szervezet-átalakításról. Partnereinket végigkísérjük és segítjük a projekt minden fázisában, segítséget nyújtunk az ötlet megfogalmazásától a pályázatíráson és a pályázati projekt-menedzsmenten keresztül egészen a monitoring, illetve fenntartási időszak lezárásáig, ami összességében 5-7 év bizalmi együttműködést feltételez.

PÉNZT JÓ HELYRE – A LEHETŐ LEGGYORSABBAN

Közvetlenül érdekeltek vagyunk abban, hogy partnerünk mielőbb hozzájusson az elnyert támogatáshoz. Az elmúlt 12 évben közel 2000 sikeres projektben, több mint 400 milliárd forint vállalati és önkormányzati támogatás elnyerésében és lehívásában működtünk közre.

PÁLYÁZATI ÉLETCIKLUS, FOLYAMATOK

Partnereink számára felkutatjuk a tervezett projekthez igazodó legjobb pályázatot, és olyan, a vezetői döntést előkészítő pályázati stratégiát dolgozunk ki, mely részleteiben tartalmazza a beruházáshoz, fejlesztéshez illeszkedő pályázat(ok) feltételrendszerét, kötelezettség-vállalásait, a javaslattételt az optimális projektnagyságra, illetve a költségek szerkezetére vonatkozóan. A teljes pályázati időszak végéig biztosítjuk Megbízóink szakterületéhez igazodva a tapasztalt szakértői hátteret és a dedikált kapcsolattartót. Pozitív döntést követően közreműködünk a támogatási szerződés megkötésében, ellenőrizzük a támogatási szerződésben rögzített pontokat. A projekt megvalósítása során elkészítjük a pénzügyi elszámolási dokumentációt és a fenntartási időszak végéig szakértelmünkkel segítjük ügyfeleinket.

AMIT PARTNERÜNKNEK NYÚJTUNK

PÁLYÁZATI ELŐMINŐSÍTÉS, ELSŐ KONZULTÁCIÓ:

–       a tervezett projekt(ek) szakmai átbeszélése, pontosítása

 

–       a rendelkezésre álló műszaki- és üzleti tervek áttanulmányozása,

 

–       a lehetséges pályázati konstrukció(k) általános feltételeinek (jogosultsági kritériumok, kizáró okok, elszámolható költségek köre, ütemezés) egyeztetése,

 

–       a pályázati rendszer és folyamatok áttekintése.

PÁLYÁZATI STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA:

 • az első konzultáción elhangzottak alapján a projekt(ek)nek leginkább megfelelő pályázat(ok) felkutatása,
 • olyan, a vezetői döntést előkészítő pályázati stratégia kialakítása, amely részleteiben tartalmazza a beruházáshoz illeszkedő pályázat(ok) feltételrendszerét, kötelezettség-vállalásait, a javaslattételt az optimális projektnagyságra, illetve a költségek szerkezetére vonatkozóan
 • a pályázati stratégia részleteinek személyes konzultáció keretében történő átbeszélése, aminek eredménye az optimális pályázati irány meghatározása.

PÁLYÁZATKÉSZÍTÉS, BENYÚJTÁS:

 • a projekt előkészítése, a pályázathoz csatolandó dokumentumok formai és tartalmi ellenőrzése a pályázati útmutató szerint,
 • folyamatos visszacsatolás Partnereinknek a pályázat aktuális állásáról,
 • a Megbízó által szolgáltatott adatok (cégismertető, költségterv, ütemezés, műszaki és finanszírozási összetétel, stb.) alapján a pályázat elkészítése,
 • a pályázat határidőn belüli benyújtása a mindenkor hatályos kiírásnak és feltételeknek megfelelően,
 • az esetleges hiánypótlások és tisztázó kérdések szakszerű kezelése,
 • helyszíni rendelkezése állás a pályázat kapcsán esetlegesen felmerülő döntést megelőző hivatalos ellenőrzésen,
 • a pályázati eljárásban a Megbízó szakmai képviselete a Közreműködő Szervezet felé a Bíráló Bizottság/Támogató hivatalos döntéséig.

PÁLYÁZATI PROJEKTMENEDZSMENT:

 • pozitív döntést követően közreműködés a támogatási szerződés megkötésében, a szükséges módosítások előkészítése, az esetleges fellebbezési anyagok elkészítése és a csatolandó mellékletek ellenőrzése formai és tartalmi szempontok alapján,
 • kérdéses és/vagy vitás esetekben egyeztetés a Közreműködő Szervezettel,
 • a projekt megvalósítása során bekövetkezett változások szakszerű kezelése és a releváns szerződésmódosítások elvégzése,
 • a pénzügyi elszámolási dokumentációk (kifizetési kérelem) összeállítása és benyújtása a Megbízó által rendelkezésre bocsátott információk és dokumentumok (szállítói számlák, szállítói szerződések, szállítói teljesítésigazolások, bankszámla kivonatok, fotóanyagok a projekt elemeiről, stb.) alapján,
 • helyszíni rendelkezése állás a pályázat kapcsán esetlegesen felmerülő közbenső, kifizetést megelőző hivatalos ellenőrzésen, legalább 3 nappal előre egyeztetve,
 • a projektet záró pénzügyi, valamint megvalósítási jelentések elkészítése és benyújtása.

 

UTÓKÖVETÉS MONITORING:

 • helyszíni rendelkezése állás a pályázat kapcsán esetlegesen felmerülő hivatalos utóellenőrzésen,
 • az előírt évenkénti indikátor és monitoring jelentési kötelezettség figyelemmel kísérése, összeállítása és benyújtása a Megbízó által rendelkezésre bocsátott információk és dokumentumok alapján,
 • a fenntartási időszakot (3-5 év) záró beszámolók elkészítése és benyújtása.

 

TITOKTARTÁS

A szerződéses feladatok ellátása során kötelezettséget vállalunk arra, hogy a munkatársaink tudomására jutott információt szigorúan bizalmasan kezeljük, azt kizárólag a szerződéses vállalásaink teljesítése érdekében használjuk fel, és harmadik fél számára kizárólag a megbízó kifejezett, írásbeli hozzájárulása alapján tesszük elérhetővé.

 

PARTNERÜNKTŐL A KÖVETKEZŐKET KÉRJÜK:

 • kompetens és kérdés esetén állásfoglalásra jogosult kapcsolattartó kijelölését,
 • a pályázat elkészítéséhez, a pályázati projektmenedzsment és az utókövetés, monitoring teljesítéséhez kért és szükséges engedélyek, nyilatkozatok, információk és dokumentumok részünkre történő átadását,
 • a pályázat előírás szerinti elkészítésének és a pályázati eljárás menetének figyelemmel kísérését,
 • a szükséges konzultációk, egyeztetések során kompetens képviselet biztosítását a teljes pályázati folyamatban,
 • a pályázat szempontjából lényeges kérdésekben felelős állásfoglalást,
 • a pályázat ellenjegyzését, és a pályázati útmutató által előírt nyilatkozatok megtételét.